the/experts. Blog

Daniël van Bavel
Daniël van Bavel

Posted on

AI als medestander: De evolutie van testen en ontwikkelen in een AI-gedreven wereld

Intro
Als testers en ontwikkelaars bevinden we ons in een tijdperk van ongekende technologische vooruitgang, waarin kunstmatige intelligentie (AI) steeds prominenter aanwezig is. Sommigen vragen zich af of AI uiteindelijk onze banen zal overnemen. "Bestaat mijn baan straks nog?" was ooit een vraag die politicus Job Cohen tijdens een vergadering in de Tweede Kamer stelde. Uiteraard had het moment en de context van zijn vraag een andere strekking. Echter hoor ik deze vraag steeds meer om mij heen, en dat is in mijn ogen ook niet gek als je kijkt naar de snelheid waarmee nieuwe AI-technologieën de markt op worden geslingerd. De vraag die Job Cohen elf jaar geleden stelde, is vandaag de dag weer volledig actueel.

De impact van AI op de arbeidsmarkt: Verwachtingen en realiteit
In 2017 heb ik, tijdens een verdiepingsopdracht voor mijn opleiding informatica, al eens onderzoek gedaan naar de impact van AI op ons leven. Destijds schetste ik het volgende: "De komende vier jaar zullen veel kantoor- en administratieve functies substantieel minder door mensen worden uitgevoerd. Omgekeerd zal de bedrijfs- en financiële sector, maar ook de IT-sector alleen maar groeien.”
Een paar regels verder gaf ik aan te verwachten dat er veel banen zoals kassière of taxi-/buschauffeur zouden verdwijnen. Vier jaar later denk ik dat mijn voorspelling is uitgekomen. Sinds een aantal jaren zie je in bijna alle supermarkten zelfscan kassa’s en zijn er meer autonome auto’s en bussen gaan rijden. Oké, het is niet in het tempo gegaan dat ik verwachtte, maar de stijgende lijn daarin is goed te zien. Daarnaast zie je ook grote verschillen in de verschillende landen. In de Verenigde Staten rijden ook volledig autonome taxi’s, in andere landen is dit nog veel minder of zelfs nog helemaal niet het geval.

De rol van AI in het ontwikkelingsproces: Een nieuwe benadering
Na de workshop "ChatGPT en BDD" die ik met een collega medio april heb gegeven, stelden wij aan het einde van de workshop ook de vraag hoe de deelnemers keken naar de mogelijkheden met ChatGPT, de meest bekende AI-tool van afgelopen jaar. In deze workshop kregen de deelnemers een lijst met requirements voor een applicatie. Vanuit deze requirements was het de bedoeling dat ze een werkende applicatie maakten met behulp van ChatGPT. Ik was enigszins verbaasd dat een groot deel van de deelnemers, ondanks dat ChatGPT al maanden beschikbaar was, de tool nog of nauwelijks had gebruikt. Naast dat ik het leuk vind om presentaties en workshops te geven, had deze workshop een achterliggend doel. De strekking van de workshop was om de deelnemers te challengen dat developers niet meer nodig zijn met de komst van ChatGPT en eigenlijk iedereen, met enige kennis over software, een applicatie kan maken. Na afloop van de workshop vroegen we naar de visie van de deelnemers hierover. Ondanks dat de meesten toch vrij sceptisch waren of ChatGPT daadwerkelijk developers en testers gaat vervangen, was een enkeling toch vrij overtuigd. Nu moet ik bekennen dat ook wij verrast waren met de snelheid waarbij sommige deelnemers de opdrachten af hadden. Hier moet bij vermeld worden dat zij dan wel de nieuwste versie gebruikten. Het was inspirerend om te zien hoe AI en menselijke kennis elkaar aanvullen om efficiëntere ontwikkelingsprocessen mogelijk te maken. Deze ervaring benadrukte dat AI een waardevolle tool kan zijn die ons helpt bij het bereiken van betere resultaten.

De impact van AI op testers en developers: Kansen en uitdagingen
In een recente presentatie, die ik gaf op onze maandelijkse kennisavond, stelde ik de vraag of de opkomst van AI zou leiden tot werkloosheid onder testers en developers. Interessant genoeg was het antwoord van mijn collega's verrassend optimistisch. Ze waren van mening dat testers en developers niet direct bedreigd zouden worden door automatisering, maar dat andere beroepen mogelijk meer risico lopen. Deze beroepen zijn vaak degenen die repetitieve taken uitvoeren die gemakkelijker en sneller geautomatiseerd kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan routinematig werk in de administratieve sector of bepaalde vormen van data-invoer. Mijn collega's benadrukten echter dat de impact van AI op de arbeidsmarkt complex is en dat er nieuwe kansen en uitdagingen zullen ontstaan. Hoewel testers en developers mogelijk minder directe bedreiging ervaren, zullen ze zich moeten blijven ontwikkelen en zich aanpassen aan de veranderende technologische landschappen om relevant te blijven in deze snel evoluerende wereld.

Slot
Terwijl velen de invloeden van AI in ons werk verkennen, moeten we openstaan voor verandering en innovatie. Net als met de komst van de computers geldt nu ook, met de komst van AI: wees niet bang voor verandering, maar omarm het. De sleutel tot succes is het omarmen van AI als medestander en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en kennis om optimaal gebruik te maken van deze technologie. Zeker in de huidige vorm biedt AI geen bedreiging voor ons als testers en developers, maar eerder een hulpmiddel dat ons werk efficiënter en effectiever kan maken. Laten we blijven groeien en ons aanpassen aan de uitdagingen en kansen die AI ons biedt. Wie weet wat de toekomst in petto heeft, maar vooralsnog staat vast dat onze rol als testers en ontwikkelaars van onschatbare waarde zal blijven.

Wil je graag verder praten over de kracht van AI in het testvak? Ik kom graag met je in gesprek.

Discussion (0)